Egenprint

I Landskonkurransen 2019 skal det produseres print av de beste bildene fra den digitale juryeringen.
Disse printene skal juryeres på nytt, og de danner grunnlaget for medaljebedømming og utstillingen vår.
I 2017 var det diskusjoner om det skulle tillates at deltagerne printet bilder selv, eller om dette skulle overlates til en profesjonell lab, for dermed å få en mer lik kvalitet på printene. Det endte med at det ble tillatt at de som gjerne ville printe selv, fikk anledning til det. Som juryformann opplevde jeg at laben, som i fjor var Lundeby & Co, gjorde en glimrende jobb med printingen av bildene.
De som printet selv, var derimot av svært vekslende kvalitet. Noen bilder gikk faktisk ned i poengsum p.g.a. dårlig printkvalitet. Jeg vil derfor oppfordre alle til å overlate printingen til den profesjonelle laben som printer bildene for Landskonkurransen, i år vil det være Preus Pro som utfører denne jobben.
De er profesjonelle på det de gjør, og samtidig vil konkurransekomitéen fungere som en kontrollinstans før printene juryeres.
Til slutt, lykke til med deltagelsen!
Jens Eldøy.