Påmelding til premieutdeling

Å delta på premieutdelingen til Landskonkurransen er gratis, og er åpen for alle.
Av kapasitetshensyn ønsker vi likevel at du melder deg på, slik at vi vet hvor mange vi må ordne plass til.